Oproep voor houders van SNS Participaties

Belangrijk nieuws donderdag 11 juli 2013: De SNS doet een compensatievoorstel voor participatiehouders. Lees er over in ons nieuwsbericht.

—————————————————————————————————————-

  • Was u tot de nationalisatie van SNS in het bezit van SNS Participatie Certificaten?
  • Bent u van mening dat u bent misleid bij het aankopen van deze certificaten? 
  • Heeft u ze ook jaren tevergeefs te koop aangeboden?
  • Heeft u ook ervaren dat SNS haar zorgplicht niet is nagekomen?

De Stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten behartigt als non-profit organisatie de belangen van houders van SNS Participatie Certificaten uit tranche 3. Daar heeft u als aangeslotene voordeel van: 

  • U wordt vertegenwoordigd in het overleg met de SNS
  • U deelt de kosten voor de juridische procedure met andere participatiehouders
  • U deelt maximaal in het resultaat van de Stichting
  • Uw belang wordt vertegenwoordigd in de media
  • U kunt met vragen terecht bij de Stichting

Samen staan we sterker. Meld u nu online aan.

Lees meer over de stichting.